nl
 
 
 
 
 

Disclaimer

1. Inhoud
De auteur verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enige door de auteur geleverde informatie, iedere onvolledige of incorrecte informatie daarbij inbegrepen, zullen om deze reden worden verworpen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van pagina's of de volledige publicatie, daarbij inbegrepen alle aanbiedingen en informatie, kunnen worden uitgebreid, veranderd of deels of volledig verwijderd worden door de auteur zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet aansprakelijk voor enige inhoud waarnaar via deze pagina's is gelinked of verwezen - tenzij hij volledige wetenschap heeft van de illegale inhoud en bezoekers van zijn site zou kunnen voorkomen deze pagina's te bekijken. Wanneer zich enige schade voordoet door het gebruik van op die pagina's getoonde informatie, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's mogelijk aansprakelijk zijn, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinked. Voorts is de auteur niet aansprakelijk voor enige plaatsing of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of mailing lijsten die op zijn site geleverd zijn.

 

3. Auteursrecht
De auteur is voornemens geen auteursrechtelijk beschermd materiaal voor de publicatie of, wanneer dit niet mogelijk is, het auteursrecht van het respectieve object weer te geven. Het auteursrecht van elk door de auteur gecreerde materiaal is voorbehouden. Iedere kopie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere electronische of geprinte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

4. Privacy reglement
Wanneer de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of business gegevens (e-mail adressen, naam, adressen)te geven, dan is het verstrekken van deze gegevens volledig op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - als en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijk gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon of fax nummers en e-mailadressen voor marketing doeleinden is verboden, aanbieders die ongewilde spam berichten sturen zullen worden gestraft.

 

5. Juridische geldigheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden moeten beschouwd worden als deel van de internet publicatie waarvandaan je verwezen bent. Wanneer bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of niet werkzaam zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden in stand.

 
Begin met prive les?
Altijd al tsjechisch willen leren. Probeer het eens met prive lessen.
 
 
 
2003 - 2006 ©  tsjechisch.tk